2023-yil Davlat dasturi

1 yo'nalish

0

0

0

494

2 yo'nalish

1

0

0

230

3 yo'nalish

0

0

0

56

4 yo'nalish

0

0

0

81

5 yo'nalish

0

0

0

315

Ma’lumot har oyning 15-sanasida yangilanib boriladi