O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning farmon va qarorlari
“O‘zbekiston – 2030” strategiyasi

Davlat dasturi

2023
Batafsil

Davlat dasturi

2024
Batafsil

Davlat dasturi

2025
Batafsil

Davlat dasturi

2026
Batafsil

Davlat dasturi

2027
Batafsil

Davlat dasturi

2028
Batafsil

Davlat dasturi

2029
Batafsil

Davlat dasturi

2030
Batafsil

Dastur jami 726 ta banddan iborat:

1 Yo‘nalish
272 ta band

0

0

0

220

2 Yo‘nalish
196 ta band

1

0

0

130

3 Yo‘nalish
88 ta band

0

0

0

22

4 Yo‘nalish
114 ta band

0

0

0

37

5 Yo‘nalish
56 ta band

0

0

0

258

Ma’lumot har oyning 15-sanasida yangilanib boriladi

Davlat dasturi ijrosi statistikasi:

Umumiy

Bajarilgan

Bajarilmoqda

Bajarilmadi

Davlat idoralari va tashkilotlar statistikasi:

Bajarilgan

Bajarilmoqda

Bajarilmadi

Tashkilot nomi
  • 1.O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati
  • 2.O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi
  • 3.O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisning Bola huquqlari bo‘yicha vakil
  • Barchasi

Infografika

Asosiy mazmun-mohiyat

2023-09-25

Strategiyaning ijrosini tashkil etish bo‘yicha aniq mexanizmlar

2023-09-25

Strategiyaning ijrosini tashkil etish bo‘yicha aniq mexanizmlar

2023-09-25

“O‘ZBYEKISTON – 2030” STRATEGIYASINING USTUVOR YO‘NALIShLARI

2023-09-25

Strategiyaning I yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning I yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning I yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning I yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning I yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-04-20

Strategiyaning I yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning I yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning I yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning I yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning I yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning I yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning I yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning I yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning I yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning II yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning II yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning II yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning II yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning II yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning II yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning II yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning II yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning II yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning II yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning III yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning III yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning III yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning III yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning III yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning III yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning III yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning III yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning III yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning III yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning IV yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning IV yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

Strategiyaning IV yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning IV yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning IV yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning IV yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning IV yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning IV yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning IV yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning IV yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning IV yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning IV yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning IV yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning V yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning V yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning V yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning V yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning V yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning V yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning V yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning V yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

Strategiyaning V yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-05-28

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

2024-yilgi Davlat dasturida belgilangan eng muhim choralar

2024-05-29

Strategiyaning V yoʻnalishida belgilangan eng muhim maqsadlar va samaradorlik koʻrsatkichlari

2024-04-20