2024-yil Davlat dasturi

1 yo'nalish

0

0

0

324

2 yo'nalish

1

0

0

222

3 yo'nalish

0

0

0

56

4 yo'nalish

0

0

0

76

5 yo'nalish

0

0

0

315

Ma’lumot har oyning 15-sanasida yangilanib boriladi